دپارتمان کودکان فرهنگ پژوه

دوره های ترمیک کودکان در آموزشگاه زبان فرهنگ پژوه شامل۱۵ ترم است.کودکان از ۴ سالگی می توانند در این دوره ها شرکت کنند. این دوره ها تمرکز بر تدریس هر چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی (speaking, listening, writing, reading) و زیر مهارتهای (vocabulary, grammar, pronunciation) دارد.

باتوجه به سیاست های کلی موسسه زبان فرهنگ پژوه، این دوره تاکید بسیار ویژه ای بر روی تقویت مهارت گفتاری (مکالمه) زبان آموزان دارد. از دیگر اهداف اصلی آموزشی موسسه زبان فرهنگ پژوه برای کودکان علاقمند کردن آنها به یادگیری زبان انگلیسی است. به همین خاطر، اولویت اصلی کار در دوره های مخصوص کودکان این خواهد بود که آنها احساس کاملا متفاوتی نسبت به کلاس های مدرسه داشته و خود کودکان مشتاق به یادگیری وهمکاری با اساتید شوند.

در این راستا برای بهبود کلیه مهارت های زبانی این گروه سنی مخصوصا در ترم های اولیه تدریس از طریق شعر وبازی های آموزشی صورت می گیرد.

شایان ذکر است در دپارتمان کودکان موسسه فرهنگ پژوه چندین سوپروایزر و کارشناس مجرب زبان انگلیسی، فعالیت های آموزشی موسسه را زیر نظر گرفته تا درکنار پربار و استاندارد بودن آموزش ها علاقمندی کودکان به زبان انگلیسی حفظ شود.

شرایط حضور در این دوره ها:

  1. داشتن حداقل سنی ۴ سال (برای دوره های  PHONICS)
  2. داشتن حداقل سنی ۸ سال (برای دوره های STARTER)

راهنما

برای دانلود فایل کتاب ها لطفا دسته بندی دانلود ها را انتخاب نمایید.