شما و فرهنگ پژوه

فرهنگ پژوه قصد دارد تا نظامی هدفمند را در محیطی آکادمیک و دور ازهیاهو و با استفاده از مدرسین مجرب و دارای مدارج تحصیلی بالا در زمینه زبان های خارجی و به کارگیری سخت افزارها وmulti media به روز شما را در جهت نیل به فراگیری هرچه بهتر زبان انگلیسی یاری کند.
فرهنگ پژوه با تجربه بیش از چهل سال وآموزش بیش از200 هزارزبان آموز در طی این سالیان به عزیزانی که این سیستم هدفمند را صبورانه دنبال میکنند تضمین میدهد که پس از گذراندن این دوره ها به مهارت و قابلیت در خور توجهی در زبان انگلیسی دست پیدا میکنند و توانایی قبولی بارتبه عالی در آزمون های خاص زبان مانند آیلتس وتافل را خواهند داشت.

دوره های ما

دوره های کودکان تا بزرگسال

دوره کودکان مختص رده سنی 4 سال تا 11 سال بوده و مشتمل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.

دوره های کودکان

از 4 تا 11 سال

دوره نوجوانان مختص رده سنی 11 سال تا 18 سال بوده و مشتمل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.

دوره های نوجوانان

11 تا 18 سال

دوره بزرگسالان مختص رده سنی 18 سال به بالا بوده و مشتمل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.

دوره های بزرگسالان

18 سال به بالا

همراهان ما

اخبار و رویدادها